Quick Help

Knowledgebase is a categorized collection of answers to frequently asked questions (FAQ) and articles. You can read articles in this category or select a subcategory that you are interested in. Apakah Yang Dimaksudkan Dengan Program Affiliate?

Solution

Program affiliate merupakan salah satu strategi pemasaran berkesan yang disediakan oleh pihak pengelola program (penjual produk/perkhidmatan). 

Ia merupakan satu perkongsian "menang-menang" di mana kedua-dua pihak (penjual produk dan agen) akan memperolehi keuntungan masing-masing berdasarkan syarat dan terma yang disediakan oleh pihak pengeluar produk/perkhidmatan.

Biasanya komisen yang mampu menarik perhatian agen adalah bermula dari kadar 40% hingga ke 70%. Sebagai contoh, satu produk yang berharga RM 100 ditawarkan komisen minimum 40%.

Ini bermaksud, jika encik A berjaya mempromosikan produk kepada mana-mana pengguna, beliau akan memperolehi Rm 40 (40% x RM 100)

Kejayaan promosi bergantung kepada pelbagai faktor, antaranya:

1. Mempunyai laman web / blog yang ada kredibiliti

2. Mempunyai senarai mailing-list yang banyak / ramai dan tersusun

3. Kaedah dan teknik promosi yang dipraktikkan, seperti promosi melalui facebook (fanpage)

4. Tawaran sampingan sekiranya membeli produk menerusi link agen affiliate

Article details

Article ID: 3

Category: Umum

Views : 397

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies